Obchodní podmínky   |   Reklamační formulář

Zavřít dialog
Please Wait

Reklamace zboží spotřebitelem

 

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)................................................................. adresa ....................................................................................................................... kontaktní údaje (e-mail, telefon) ................................................................................

 

ChinArt.cz Martin Wagnr Měrotín 45 783 24

 

 

V .................................................... dne .................................................

 

 

Uplatnění reklamace

 

Na základě objednávky č. .......................................................... a VOP reklamuji zakoupené zboží ......................................................................................................................... Žádám Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o ...............................................................................................................................

 

Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

 

S pozdravem

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

Potvrzuji převzetí reklamace


dne .................................   

 

                      ...............................................

       podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby

 

 

Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.